INCLUSIÓ

QUÈ ÉS PER A TU LA INCLUSIÓ? 

 

Aprotiteu este espai que ens oferís l'APP PADLET per a fer un recull de definicions, conceptes, treballs, vídeos, enllaços, dibuixos, fotos, documents realitzats pels alumnes dels centres participants a MUSIESCOLA IV: El circ i la inclusió.